PORTFOLIO:


  Nasi klienci:  Spacer po Żyrardowie

Klient: Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

Rok wydania: 2010

Zakres działań Kuźni Gier: konsultacja merytoryczna gry, opracowanie graficzne gry, skład materiałów graficznych, przygotowanie do druku, produkcja gry.

Opis Gry:

Gra dla dwóch do czterech osób. W ramach tych samych elementów otrzymają Państwo dwie gry różniące się zasadami i złożonością, czyli Zwiedzanie Żyrardowa i Odkrywanie Żyrardowa.

Elementy gry:

- 88 kart

- 28 kolorowych znaczników

- instrukcja

Inne informacje: Kuźnia Gier stworzyła oprawę graficzną gry na podstawie starych zdjęć Żyrardowa, udostępnionych przez muzeum.

© Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie