PORTFOLIO:


  Nasi klienci:  Plus i minus: Nietypowo o zdrowiu

Klient: Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL

Rok produkcji: 2013

Zakres naszych prac: optymalizacja kosztów produkcji, wsparcie prac graficznych, produkcja gry

Autorzy: Zespół Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL w Krakowie

Oprawa graficzna: Zespół Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL w Krakowie

Opis:

Zabawa, wiedza, aktywność, samodzielność w poszukiwaniu informacji — to hasła które przyświecały twórcom niniejszej gry. Edukacyjna gra planszowa „+/–. Nietypowo o zdrowiu”, została stworzona w ramach projektu „Rakowicka 10 —Autostrada do Zdrowia”. Jest to projekt współfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia i realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL z Krakowa, w okresie lipiec-grudzień 2013. Gra „+/–. Nietypowo o zdrowiu” podejmuje treści związane z zachowaniami wspierającymi zdrowie i tymi, które mu szkodzą, z podstawowymi objawami wybranych chorób cywilizacyjnych, z aktywnością fizyczną i z odżywianiem. Jest ona narzędziem wspierającym edukację i promocję zdrowia poprzez zabawę, zachęca do ruchu, przekazuje konkretną wiedzę, rozwija kreatywne myślenie, pobudza do samodzielnego poszukiwania informacji.

Zawartość gry

Pudełko

Plansza

1 znacznik drewniany

6 pionków plastikowych

klepsydra plastikowa 60 sekundowa

Strzałka plastikowa

1 kostka

2 talie po 55 kart (110 kart)

Instrukcja