PORTFOLIO:


  Nasi klienci:  Mobilni Odkrywcy

Klient: One-2-One S.A. / Mobiljoy sp. z o.o.

Rok wydania: 2006 (pierwsze wydanie) i 2007 (drugie wydanie)

Zakres działań Kuźni Gier: przygotowanie do druku, produkcja gry.

Opis Gry:

Interaktywna gra dla trzech osób. Gracze przesuwają pionki po planszy zgodnie z wynikami rzutu kostką. Na niektórych polach, aby pójść dalej, muszą wysłać SMSa.

Elementy gry:

- plansza;

- 30 kwadratowych kart;

- 3 pionki;

- kostka;

Inne informacje: To była pierwsza produkcja Kuźni Gier dla zewnętrznego klienta. Wyprodukowaliśmy dwa nakłady gry, o zmienionej formie graficznej.

© One-2-One S.A.