PORTFOLIO:


  Nasi klienci:  Gazociągi: Gra o Inwestycje

Klient: GAZ-SYSTEM S.A.

Rok wydania: 2014

Zakres działań Kuźni Gier: kreacja / wymyślenie gry, testy, skład materiałów graficznych, przygotowanie do druku, produkcja gry.

Autorzy: Michał Stachyra, Radosław Szeja

Oprawa graficzna: Bartłomiej Fedyczak

Opis Gry:

Gracze konkurują ze sobą w budowie jak najlepiej rozwiniętej sieci przesyłu gazu w Polsce. Starając się o tytuł najlepszego inwestora, gracz musi zdobywać oraz realizować kontrakty na budowę, a także wykazać się odpowiednią wiedzą z zakresu gazownictwa.

Elementy gry:

- plansza

- 165 kart: Kontraktów, Wiedzy, Celów

- 1 znacznik Tankowca LNG

- 100 drewnianych elementów gazociągów w czterech kolorach

- 1 znacznik inwestycji

- instrukcja

© Wydawnictwo Kuźnia Gier