PORTFOLIO:


  Nasi klienci:  Evolutio!

Klient: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Rok stworzenia: 2012

Zakres działań Kuźni Gier: kreacja / wymyślenie gry, testy, opracowanie graficzne gry, skład materiałów graficznych, przygotowanie do druku.

Autorzy: Michał Stachyra, Maciej Zasowski

Oprawa graficzna: Rafał Badan, Karolina Burda, Dominika Chudzio, Maciej Zasowski

Opis Gry:

Gracze stają przed zadaniem rozwoju swojego regionu, ale także całego kraju, tak aby osiągnąć jak najwyższy poziom zadowolenia mieszkańców.

Misją gry jest przekazanie graczom, że dzięki środkom unijnym Polska rozwija się i zmienia na lepsze. Środki te są dostępne m.in. dzięki Programowi Infrastruktura i Środowisko, największemu w historii Unii Europejskiej.

© Wydawnictwo Kuźnia Gier